Loading. Please wait.

actress,actors gallery

కరోనా అంటే ఏమిటి ? కరోనా ఎలా వృధ్ధి చెందుతుంది ? కరోనా వ్యాధిని ఎలా నివారించవచ్చు ?

Posted by: Vashishtha On 4/21/2020
కరోనా అంటే ఏమిటి ? కరోనా  ఎలా వృధ్ధి   చెందుతుంది ?  కరోనా వ్యాధిని ఎలా నివారించవచ్చు ? 

 కరోనా అనునది  ప్రాణము లేని ఒక అచేతన స్థితిలో ఉన్న  ప్రోటీన్ పదార్థపు కణము.దీని పైన క్రొవ్వు పదార్థము ఒక పొరలా యేర్పడి ఒక పౌడరులా  వుంటుంది. ఇతర వాటిలా కాక ఈ  కణము కొంత బరువు కలిగి వుండటంతో గాలిలో యెగురలేదు. భూమిపై పడిపోతుంది.  ఇది ఒక నిర్జీవ కణం. స్త్రీ అండాశయంలో నిర్జీవ అండం ఎలా అయితే 14 రోజులు వుండి,వీర్య కణంతో జీవకణంగా మారి, కణ విభజన మొదలవుతుందో,అలానే కరోనా నిర్జీవ కణం  కూడా 14 రోజులు నిర్జీవ కణంగానే వుండి, ఈ మధ్యలో  ఎప్పుడైతే మానవుని శరీరంలోని  "చీమిడి" తో సంపర్కమవుతుందో దానిలో కణ విభజన ఆరంభమవుతుంది. మన ముక్కు లోని చీమిడి లో కల ప్రోటీన్ ధాతువులు దీనికి మూలాధారం. మన కంటి 'కలక' లేక 'పుసిలి' కానీ,  ముక్కులోని 'చీమిడి' కానీ,  నోటిలోని 'గళ్ళ' కానీ దానికి దొరికితే వెంటనే నిముషాలలో కొన్ని వేల, లక్షలలో కణ విభజన జరిగి శ్వాస కోశాలలో చేరి, ఊపిరి తిత్తులలోని రక్తనాళాలను ఆక్రమించి మన శరీరానికి ప్రాణవాయువును నిరోధిస్తుంది. దీని కారణంగా, రోగి ప్రాణవాయువు అందక మరణిస్తాడు

దీని విస్తరణ కు పడిశాన్ని వుధృతం చేసికుంటుంది.  రోగిష్టి తుమ్మినపుడూ,  దగ్గినపుడూ, వారి చీమిడి ద్వారా,  కఫము ద్వారా, ఈ రోగ కణాలు ఎచ్చటంటే  అచ్చట పడతాయి. మనం దగ్గరగా వుంటే మనపై పడవచ్చు. లేక అవి తుంపరలుగా వేటిపైనన్నా పడివుంటే,  ఆయా పదార్థ లక్షణములను బట్టి వాతావరణం లోని వేడిని స్వీకరించు సామర్థ్యాన్ని బట్టి  అవి 4 గంటల నుండీ 24 గంటల వరకూ శక్తివంతమై ఉండగలవు. అంటే వేడికి దీనిపై వున్న క్రొవ్వు పొర కరగి పోయి  నిర్వీర్యమై పోతుంది. ఇప్పటి వరకూ ఈ వ్యాధి విజృంభించిన దేశాలన్నీ దరిదాపు శీతల ప్రదేశాలే.

 వేడి తక్కువ ప్రాంతాలు కావటం తో దీనిపై గల  కొవ్వుపొర కరగడానికి హెచ్చు ఆస్కారం లేక పోవడం ఒక కారణం.  ఈ మధ్య సమయం లో వాటిని మనం స్పర్శించినచో అవి మనకు అంటుకొన గలవు.సర్వ సాధారణంగా మనం మన చేతులతోనే స్పర్శించుతాము కావున మన అరచేతులకు,  వ్రేళ్ళకు అంటుకొనగలవు.సర్వ సాధారణంగా మన చేతులతో మన కళ్ళను,  ముక్కును,  నోటిని స్పర్శించడం సహజం.  ఈ విధంగా రోగ కణాలు ఎక్కడికైతే చేరకూడదో అచ్చటికి సులభంగా చేరిపోతాయి.ఒక్కసారి అవి మన కంటి కలకను కానీ,  చీమిడిని లేక ముక్కులోని  పొక్కులను కానీ,మన నోటిలోని గళ్ళను కానీ చేరాయో, ఇక వాటిని నిరోధించటం అసాధ్యం. ఇవి సర్వ సాధారణంగా అందరిలో ఎల్లవేళలా  ముఖ్యంగా ముసలి వారిలో  వుంటాయి. కళ్ళ కలక ను చేరితే వెంటనే అది కంటి నీరుగా వృధ్ధి చెంది, ముక్కు ప్రక్కగా జారి, ముక్కు ద్వారా విజృంభిస్తుంది. 
  
దీనికి ఇంతవరకూ మందు కనుగొన లేకున్నా,  దీనికి గల కొన్ని బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని మనలను మనం రక్షించుకోవచ్చు. 
 
దీనికి రక్షక కవచం దీనిపైనున్న కొవ్వు పదార్ధం. ఈ కొవ్వు పదార్థాన్ని మనం తొలగించి నట్లయితే దీనిని నిర్వీర్యం చేయవచ్చు. సాధారణంగా క్రొవ్వు పదార్థం వేడికి కరిగి పోతుంది.లేక 'సబ్బు' నురుగుకు కరగి పోతుంది. సర్వ సాధారణంగా మన ఇళ్లలో చేతికి కాని, పాత్రలకు కానీ పట్టిన జిడ్డు  (కొవ్వు పదార్థం)ను తొలగించడానికి మనం సబ్బు పదార్థాలు వాడుతాం.దీనికి కూడా అంతే.   మన శరీరాన్ని,  తల వెంట్రుకలతో సహా సుమారు 40 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ నీటితో, బాగా నురుగు వచ్చే సబ్బుతో,  రోజుకు 2-3 పర్యాయాలు బాగా తల స్నానం చేయడంతో  మన శరీర భాగాలను అంటుకున్న ఈ కరోనా కణము పైగల కొవ్వు కరగి పోయి నిర్వీర్యమై పోతుంది.ఆ తరువాత బాగా కొబ్బరి నూనెను శరీర భాగాలకు రుద్దుకుంటే, ఒకవేళ మన శరీర భాగాలపై ఈ రోగకణాలు మరలా పడ్డా,   అందులో చిక్కుకుని బయటకు రాలేని స్థితి ఏర్పడుతుంది. స్నాన శుభ్రత లో వీటిని నిర్వీర్యం చేయవచ్చు. వీటి మధ్య లో అనేక పర్యాయాలు మన చేతులను 38 డిగ్రీలు  అంతకన్నా హెచ్చు వేడి నీటితో, బాగా నురుగు వచ్చే సబ్బుతో  నిముషం పాటు శుభ్ర పరచుకుంటే,మనం ధరించే వస్త్రాలను,  కర్చీఫులను, మాస్కులను శుభ్ర పరచుకుంటే,ఈ వ్యాధి కణాలపై  ఉన్న కొవ్వును కరిగించి దానిని నిర్వీర్యం చేయవచ్చు.

కానీ ఎట్టి పరిస్థితులలో అయినా ఈ కణం మన ముఖానికి చేర కూడదు.కంటి కలక తో కానీ, ముక్కు చీమిడి లేక పొక్కులతో కానీ, నోటి గళ్ళ తో కానీ  సంపర్క మైతే దానిని అడ్డుకొనటం అసాధ్యం
     
 ఇదే వైద్యులు  నెత్తి నోరు కొట్టుకొని మనకు చెప్పే సలహాలు, వాటి వెనుక వున్న ఉద్దేశాలు.  దీనిని మీ వారి కందరికి తెలిపి ఈ వ్యాధి  నుండి జాగ్రత్త పరచండి.


  


Other news

More News

-Next--Last