రెడ్ మిర్చీ’.. సెప్టెంబర్ 28న విడుదల Matter and Movie Stills